A 14:00 óráig leadott Budapest területén belüli rendelést a következő munkanapon szállítjuk!
Pest megyei és vidéki kiszállítás 1-3 munkanap.
INGYENES KISZÁLLÍTÁS 20.000 FT FELETT!

Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

 

Az adatkezelési tájékoztató 12 számozott fejezetből áll:

 

 1. Bevezető
 2. Ki az adatkezelő?
 3. Adatvédelmi tisztviselő
 4. A Webáruház által kezelt adatok köre, személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
 1. Biztonsági intézkedések
 2. Adatok továbbítása és adatfeldolgozók
 3. Harmadik országba történő adattovábbítás
 4. Az érintettek (vásárlók) jogai
 5. Kártérítés és sérelemdíj
 1. Panasz benyújtásának módja
 2. Süti (cookie) információk
 3. Melléklet: fogalmak

 

Az adatkezelési tájékoztató utolsó módosítása: 2020. 05. 15.

 

1.      Bevezető

 

Üdvözöljük Önt webáruházunkban!

 

Egy webáruházban történő rendelésnek is többszörös adatkezelési vonzata van, ezért kérem tekintse át a webáruházunk Adatkezelési tájékoztatóját!

 

Az adatkezelés folyamatának átláthatósága érdekében készítettük el jelen adatkezelési tájékoztatót, hogy pontos információkat nyújthassunk vásárlóink részére arról, mi és miért történik a részünkre továbbított személyes adatokkal.

 

Az adatvédelmi tájékoztatóból megismerheti, hogy pontosan ki kezeli az Ön adatait, miért kezeli azokat és azt is, hogy milyen jog alapján kezelhetjük ezeket a személyes adatokat. Információkat nyújtunk arról, hogy kik férhetnek hozzá az Ön adataihoz és miért. Megismerheti milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti.

 

Webáruházunk használata során vásárlóink személyes adatokat juttatnak el hozzánk. Ezek a személyes adatok szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához, így a legtöbb esetben az Önnel kötött leendő szerződés, majd későbbiekben (a rendelés munkatársunk általi visszaigazolása után) a létrejött szerződés teszi jogszerűvé az általunk végzett adatkezelést. Amennyiben marketing tevékenységeink végzünk, akkor a marketing tevékenységeink miatt végzett adatkezeléseinkhez minden esetben előzetes hozzájárulást kérünk Öntől, melyet bármikor visszavonhat. Az Ön hozzájárulása nélkül soha nem küldünk reklámtartalmú üzenetet e-mailen, SMS-ben, postán vagy egyéb felületen.

 

Jogos érdekeink érvényesítéséhez is végzünk adatkezelést, például biztonsági okokból minden webáruház látogató IP címe rögzítésre kerül, melyet 3 napig tárolunk. Szintén jogos érdekünk miatt a vásárlást követően webáruházunk és termékkínálatunk fejlesztése érdekében kikérhetjük a vásárlók véleményét webáruházunkról és a vásárolt termékekről telefonon és e-mailen, de ezt minden esetben külön jelezzük a vásárlóinknak. Ha jogos érdekeink érvényesítése miatt végzünk adatkezelést, akkor az adatkezelést megelőzően minden esetben érdekmérlegelési tesztet végzünk.

 

A szolgáltatásaink sikeres teljesítése érdekében bizonyos esetekben harmadik félnek is továbbítjuk az adatokat, például futárszolgálat vagy postai szolgáltató részére (ha nem közölnénk a futárszolgálattal a vásárlók címét, akkor nem lenne lehetséges a megfelelő címre szállítani a csomagokat). Hasonlóan elkerülhetetlen az adatok használata jogi kötelezettségeink teljesítéséhez (például jogszabály írja elő, hogy számlát kell kiállítanunk vásárlóinknak és ezekhez a számlákhoz a könyvelőnk is hozzáférhet).

 

A további adatfeldolgozók igénybevétele és így az adatok továbbítása, hozzáférhetősége más okokból is megtörténhet, például a webáruház technikai üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltató adatfeldolgozóként tárolja az Ön adatait a mi utasításunkra.

 

A webáruház üzemeltetőjeként kötelezettséget vállalunk arra, hogy az általunk végzett adatkezelés minden esetben a jelen tájékoztató dokumentumban leírtak szerint és a hatályos jogszabályoknak megfelelve történik.

 

Az adatkezelési műveleteink és a tájékoztató anyagaink összeállítása során legfőképp a következő jogszabályokat vesszük alapul:

·         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.),

·         az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU rendelet, a továbbiakban: GDPR),

·         2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),

·         1999. évi LXXVI. törvény - a szerzői jogról (Szjt.),

·         1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.),

·         1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.),

·         2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.),

·         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.),

·         2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),

·         2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.),

·         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

·         2012. évi törvény - a munka törvénykönyvéről (Mt.),

·         2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

 

Ha bármilyen kérdés merülne fel Önben webáruházunk adatkezelésével kapcsolatban, akkor örömmel válaszolunk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • E-mail: info@olaszkavem.hu 
 • Telefon: +36 30 962 1553
 • Postacím: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A ép. fszt. 7.

 

Válaszainkat legfeljebb 30 napon belül megküldjük az Ön által megjelölt címre.

 

Az adatkezelési tájékoztató nyelve magyar.

 

2.      Ki az adatkezelő?

 

A webáruház használata során Ön személyes adatokat közöl velünk. Mi jogi megfogalmazásban adatkezelőként végezzük az Ön személyes adatainak a kezelését, mivel mi határozzuk meg az adatkezelés céljait és eszközeit.

 

Név:

Kóti Richárd ev.

Székhely:

1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A ép. fszt. 7.

Telefon (normál díjszabású):

+36 30 962 1553

E-mail:

info@olaszkavem.hu

Nyilvántartást vezető cégbíróság:

Fővárosi Cégbíróság

Adószám:

55533665-1-42

Nyilvántartási szám:

54826423

Webáruház domain címe:

www.olaszkavem.hu

 

3.      Adatvédelmi tisztviselő

 

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján mérlegelte az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének lehetőségét. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a mi esetünkben nem indokolt adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát nélküle is képesek vagyunk garantálni.

 

4.      A Webáruház által kezelt adatok köre, személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

 

Személyes adat: minden olyan adat, adatból levonható következtetés, vagy információ, amely alapján közvetlen vagy közvetett módon azonosítható egy természetes személy (a továbbiakban: érintett). Ez lehet például az érintett neve, vagy egy konkrét szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.

 

Ha Ön webáruházunknál regisztrál vagy vásárol, személyes adatai közül az Ön által megadott alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre:

 

·         neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási- és számlázási címe,

·         login és felhasználói fiók adatai, ideértve felhasználói nevét, jelszavát és egyedi felhasználó azonosítóját,

·         korábbi vásárlásainak adatai,

·         cookie-kra vonatkozó beállításai.

 

Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Ön felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos adatkezelés elsődlegesen önkéntes hozzájáruláson, valamint a vonatkozó jogszabályokon alapul. Azonban a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a megadott adatok egy körének kezelésére, tárolására, továbbítására a jogszabály kötelezettséget ír elő. Ilyen esetben erről közvetlenül tájékoztatjuk az érintettet.

 

A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Jogszabályi előírások keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a személyes adatokat, amikor Ön látogatást tesz honlapunkon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik, vagy amikor terméket vagy szolgáltatást rendel a honlapunkon keresztül. Személyes adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és a jelen dokumentumnak megfelelően, kifejezetten az Ön beleegyezésével kezeljük.

 

Webáruházunkba történő regisztráció esetén az adatkezelés célja a webáruházban történő rendelés és vásárlás nyomon követése, a számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a vásárlók egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzott kiszolgálás, elszámolás a partnerekkel, direktmarketing tartalmú megkeresések és tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

·         a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,

·         a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 (négy) évig,

·         a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) évig.

 

Tipikusan végzett Adatkezelési tevékenységeinket a következő táblázatban foglaltuk össze:

 

Adatkezelési tevékenység

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

 

Hozzászólások gyűjtése kommenteknél

 

(Vásárlók támogatása, leendő vásárlók tájékoztatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése)

 

 

Név, e-mail cím, webcím, szöveg

 

Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

 

A hozzájárulás visszavonásáig

Termék értékelés/vélemény fogadása

 

(Vásárlók támogatása, leendő vásárlók tájékoztatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése)

Név, e-mail cím, rövid vélemény, kifejtett vélemény, ajánlás ténye

Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

A hozzájárulás visszavonásáig

Termékkel kapcsolatos kérdés fogadása

 

(Vásárlók támogatása, leendő vásárlók tájékoztatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése)

Név, e-mail cím, kérdés

Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

A hozzájárulás visszavonásáig

E-mail ügyfélszolgálat

 

Érdeklődők és vásárlók támogatása

Név, e-mail cím, üzenet

Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges

90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az érintett

Rendelés állapotfrissítés üzenet e-mailen

 

(Vásárló tájékoztatása a rendelés állapotáról)

Név, e-mail cím

Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges

8 év

Rendelések kezelése

 

(A vásárlók által megrendelt termékek/szolgáltatások teljesítése)

E-mail cím, szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó

(a rendeléshez kötelező az adatokat megadni, azok nélkül nem lehetséges a rendelés és így a szerződés teljesítése)

Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges

8 év

Telefonos ügyfélszolgálat

 

(Érdeklődők és vásárlók támogatása)

Név, telefonszám

Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges

90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az érintett

Ügyfélszolgálat webes űrlapon keresztül

 

(Érdeklődők és vásárlók támogatása)

Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet

Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges

90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az érintett

Számlázás

 

(A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása)

E-mail cím, számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

8 év

Hálózati forgalom megfigyelése, Hálózatbiztonság garantálása

IP cím és a böngésző user agent karakterlánca

Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat)

3 nap

Vásárlói visszajelzés kérése

 

(Vásárlók támogatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése)

 

Név, e-mail cím, telefonszám

Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat)

Az adatkezelés elleni tiltakozásig

Termékkel kapcsolatos panasz fogadása

Név, e-mail cím, telefonszám, ügyfél által megadott adatok, üzenet

Hozzájárulás, Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat)

5 év, az adatkezelés elleni tiltakozásig

Statisztikai kimutatás

 

(A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel anonim módon készített kimutatásokat, elemzések készítése, ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.)

megvásárolt termék, termék ára

Hozzájárulás

Korlátlan ideig

 

5.      Biztonsági intézkedések

 

Adatkezelési tevékenységeink végzése közben mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatai biztonságát megőrizzük.

 

Kiemelt célunk,

 • hogy adataihoz csak olyan munkatársaink és partnereink férjenek hozzá, akik tervezetten kaptak erre jogosultságot,
 • hogy megakadályozzuk személyes adatai jogosulatlan elérését, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy jogosulatlan törlését,
 • hogy adatait pontosan őrizzük meg, kerülve az adatvesztést, probléma esetén pedig képesek legyünk az adatokat visszaállítani,
 • hogy egy esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens esetén a hatóságok és az érintettek is mielőbb értesítést kapjanak.

 

Webáruházunk a tudomány és a technológia állásának figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adatbiztonság garantálása érdekében, többek között:

 • Webáruházunk biztonságos, titkosítva fogadja az adatokat, így nem lehetséges, hogy a célszerver közti bármelyik hálózati eszközön keresztül illetéktelenek hozzáférjenek a személyes adatokhoz.
 • A vásárlói fiókoknál a jelszavakat nem tároljuk, csak a jelszavak hashelt változatát, így nem történhet visszaélés.
 • Munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkező operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során.
 • A biztonsági mentéseinket titkosítjuk.
 • A már nem szükséges személyes adatokat töröljük vagy statisztikai célokra történő felhasználás miatt anonimizáljuk.
 • Tárhelyszolgáltatónk szerverei biztonságos adatközpontban üzemelnek.

 

Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges teendőket belső Biztonsági szabályzatunkban rögzítjük és munkatársaink mindig az aktuális szabályzattal összhangban végzik feladataikat.

 

6.      Adatok továbbítása és adatfeldolgozók

 

A rendelések teljesítéséhez, a webáruház technikai üzemeltetéséhez és egyéb célokhoz külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Az alábbi táblázatban láthatja, hogy kinek továbbítjuk az adatokat, kivel végzünk esetleg közös adatkezelést, illetve milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe.

·         Tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás.

·         Tárhelyszolgáltató megnevezése és elérhetősége:

Tárhely szolgáltató:

Shopmasters-Informatika Kft.

A tárhelyszolgáltató címe:

2200 Monor, Ady Endre u. 24.

Tárhelyszolgáltató adószáma:

23130232-2-13

A tárhelyszolgáltató e-mail címe:

kapcsolat@shopstart.hu

A tárhelyszolgáltató weboldala:

www.shopstart.hu

·         Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

·         Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

·          Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

·          Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

·         Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az adattovábbítás jogalapja az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a szállítást végző partnereink tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

 

A rendelések teljesítésével összefüggésben személyes adatokat és szállítási adatokat továbbítunk a termékek szállítására szerződött logisztikai cégeknek, mint adatfeldolgozóknak:

·         GLS Hungary Kft.

     Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

     Adószáma: 12369410-2-44

·         Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

·         DPD Hungária Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.

Adószáma: 13034283-2-41

 

Az adatfeldolgozóknak történő adattovábbítás célja a megvásárolt termék kiszállítása, időpont-egyeztetés. Átadott adatok köre: címzett neve, címe, telefonszáma és a megrendelés értéke. Az adatkezelés ideje a szolgáltatóval történő elszámolásig tart.

 

A rendelés folyamatában az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi rendelkezések keretein belül. Az Öntől kért információk, amelyek az Ön által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes.

 

7.      Harmadik országba történő adattovábbítás

 

Webáruházunk nem továbbítja az általa gyűjtött személyes adatokat harmadik országba.

 

8.      Az érintettek (vásárlók) jogai

 

A személyes adatot nem véletlenül nevezzük személyes adatnak. Az adatainak Ön a tulajdonosa, így mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyszerűen rendelkezhessen a saját adatai felett. Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy Önnek, az adatkezelésben érintett természetes személynek milyen jogokat biztosítanak a jogszabályok. Ha élni szeretne jogaival vagy csak kérdése van, a 8.1 pontban megadott elérhetőségeinken örömmel segítünk Önnek.

 

8.1 Jogérvényesítéshez használható elérhetőségeink

 

Postacím: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4 A ép. Fszt 7.

Telefon: +36 30 962 1553

Email: info@olaszkavem.hu

 

Minden megkeresésre legkésőbb 30 napon belül válaszolunk. Amennyiben az adatkezelő az érintett kérelme alapján nem tesz intézkedést, úgy legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról vagy okairól, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

8.2  Személyes adatokhoz való hozzáférés

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a vonatkozó jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

 

Ön kérheti az általunk tárolt személyes adatainak a másolatát, akár az összeset, akár specifikusan adott ügylettel kapcsolatosat, feltéve, ha végzünk adatkezelést az Ön személyes adataival. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott valamennyi információt és a 15-32. és 34. cikk szerinti tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adjon meg az érintettek részére.

 

További jogok:

 

a) az érintett hozzáféréshez való joga (pl. adatok megismerése, történik-e adatkezelés stb.),

b) az érintett kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését, kijavítását, kiegészítését,

c) törléshez és elfeledtetéshez való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén),

d) az adatkezelés korlátozásához való jog,

e) az adathordozáshoz való jog,

f) tiltakozás joga,

g) az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya,

h) visszavonás joga.

 

A következő információkat is továbbítjuk, ha Ön hozzáférést kér az általunk kezelt személyes adataihoz:

 • az adatkezelés célját és jogalapját
 • az érintett személyes adatok kategóriáit
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait
 • a további jogainak ismertetőjét (helyesbítés, törlés vagy korlátozás és tiltakozás)
 • felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának lehetőségét és módját.

 

Ezeknek az információknak a birtokában Ön megtudhatja hogyan és miért használjuk az adatait, illetve megbizonyosodhat arról, hogy jogszerűen végezzük az adatkezelést. Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

 

8.3  Személyes adatok helyesbítése

 

Ha valamilyen adat hibásan szerepel adatbázisunkban vagy az Ön adataiban változás történt, akkor kérésére frissítjük az adatokat. Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

 

8.4  Személyes adatok törlése

 

Kérheti tőlünk, hogy töröljük az általunk tárolt személyes adatait. Kérésére töröljük, vagy anonimizáljuk az adatait, de csak akkor, ha már nincs szükség azokra abból a célból, ami miatt eredetileg gyűjtöttük, vagy nincs szükségünk azokra jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

 

8.5  Személyes adatok kezelésének korlátozása

 

A korlátozás azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni.

Kérheti tőlünk az adatai kezelésének korlátozását az alábbi esetek bármelyike esetén:

 • ha vitatja az adatok pontosságát, akkor korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát
 • ha az adatkezelés jogellenes, de törlés helyett csak korlátozni szeretné az adatkezelést
 • ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

 

Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

 

8.6  Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

 

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, például ha az adatkezelésünk jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

 

8.7  Adathordozhatóság

 

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

 

9.      Kártérítés és sérelemdíj

 

Akit az adatvédelmi jogszabályok megsértése eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kár ér, kártérítésre jogosult, amit az adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles megfizetni. Az adatfeldolgozó felelős, amennyiben nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy nem tartotta be az adatkezelő jogszerű utasításait. Amennyiben több adatkezelő, vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősek az adatkezelés során okozott kárért, akkor ebben az esetben egyetemlegesen felelnek a teljes kárért.

 

Az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót a kártérítési kötelezettség alól abban az esetben mentesíteni kell, ha bizonyítja, hogy a kár bekövetkeztéért őt semmilyen felelősség nem terheli.

 

10.  Panasz benyújtásának módja

 

Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos problémáját nem tudja, vagy nem akarja velünk kommunikálva megoldani, akkor panaszát elküldheti az illetékes hatóságnak:

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon:

+36-1-3911400

Telefax:

+36-1-3911410

Web:

https://naih.hu

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Online ügyindítás:

https://naih.hu/online-uegyinditas.html

 

Fogyasztói jogokkal kapcsolatos esetleges panaszát benyújthatja az Európai Parlament és tanács által létrehozott online vitarendezés platformon keresztül:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11.  Süti (cookie) információk

 

A webáruház megfelelő működéséhez sütiket (cookie-kat) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más weboldalak és webáruházak is teszik. A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webáruház az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a webáruház bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (például a kosár tartalmát vagy a bejelentkezés állapotát), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor az egyik lapról átnavigál egy másikra a webáruházon belül.

 

Hirdetésekkel és statisztikával kapcsolatosan esetlegesen harmadik fél által elhelyezett sütik:

 

Hogyan kezelheti a süti beállításokat?

 

A legtöbb böngésző kezelési lehetőséget biztosít a beállításaiban a sütikkel kapcsolatban. Segítség a legnépszerűbb böngészők beállításához:

Google

Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Edge

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Apple safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

 

További információk a sütikről

 

Ha további részleteket szeretne megtudni a sütik működéséről, akkor javasoljuk elolvasni a Wikipédia ide kapcsolódó szócikkét:


https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

 

12.  Melléklet: fogalmak

 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.